Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego (właściwy dla gminy: Ożarów Mazowiecki, Błonie, Kampinos, Leszno, Stare Babice, Izabelin, Łomianki)

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

Godziny pracy urzędu:

  • Poniedziałek 8:00 – 18:00
  • Wtorek- Piątek 8:00-16:00

(ze względu na możliwość nieobecności pracowników z powodu prowadzenia czynności w terenie, wskazane jest wcześniejsze umówienie telefoniczne).

Wywozowe świadectwo zdrowia dla zwierząt:

  • oryginał wniosku o wystawienie wywozowego świadectwa zdrowia dla zwierząt należy złożyć co najmniej 48 godzin przed planowanym wyjazdem

Wniosek  do urzędu winien zostać złożony w oryginale , przez ePUAP  lub drogą poczty elektronicznej przy czym
Zgodnie z art. 63 § 3a pkt 1) kpa, podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.
W innym przypadku zostanie wysłane wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

tel. 22 733 72 90

fax 22 733 72 91

mail: [email protected]

epuap: /piwwazach/skrytka

e-Doręczenia: AE:PL-62684-44505-GFRIB-24

NIP: 118-14-92-590

REGON: 0169216058

 

Skip to content