Schemat organizacyjny

ZESPOŁY I PRACOWNICY:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim
Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
lek. wet. Alicja Pietrzak 502 560 658

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Insp. Wet. Tomasz Kujawka 512 402 363
St. Insp. Wet. Dariusz Malewski 513 087 567
Insp. Wet. Wanda Tomaszewska 22 733 72 93

Zespół do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
Insp. Wet. Anna Regulska 502 658 493

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

  • Insp. Wet. Małgorzata Teska-Kamińska
  • Insp. Wet. Andrzej Zembrzuski

tel 502 421 491

Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych
Paweł Świderski 22 733 72 95
Emilia Galanciak 22 733 72 95

Skip to content