Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie Mazowieckim
05-850 Ożarów Mazowiecki Poznańska 129/133
Ogłoszenie nr 77111 / 17.04.2021
Inspektor Weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/ozarow-mazowiecki/inspektor-weterynaryjny,77111,v7

Treść ogłoszenia

Skip to content