INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Ożarowie Mazowieckim

Alicja Pietrzak

 

Ożarów Mazowiecki, dnia 3 kwietnia 2023 r.
Nasz znak: PIW.OS.41.11.1.2023
Dot. sprawy Pismo z dnia:

OGŁOSZENIE

 

Powiatowego Lekarza Weterynarii powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie Mazowieckim

w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii  do czynności urzędowych na 2023 rok.

       W oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej  (Dz.U. z 2021 r., poz. 306, z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim informuje, iż z przyczyn finansowych  i organizacyjnych w 2023 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, między innymi do:

  1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
  2. pobierania próbek do badań.

 

lub wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do:

 

  1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
  2. pobierania próbek do badań.

 

Zgłoszenie o gotowości do wykonywania czynności urzędowych powinno nastąpić do dnia 17 kwietnia 2023r. zgodnie ze wzorem  stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim informuje, iż zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.

 Treść:

Ogłoszenie PLW w sprawie wyznaczeń na 2023

Załączniki:

nr 1 Zgłoszenie wstępnej gotowości

nr 2 Kwestionariusz osobowy

 

 

 

 

Skip to content