W oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2629, z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim informuje, iż z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2024 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, między innymi do:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – minimum 7 osób,
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – minimum 1 osoba,
 • badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia- minimum 1 osoba,
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywania mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – minimum 2 osoby,
 • pobierania próbek do badań – minimum 2 osoby,
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – minimum 1 osoba,
 • badanie mięsa zwierząt łownych – minimum 1 osoba,
 • sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – minimum 1 osoba,
 • kontroli pasz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – minimum 1 osoba.

Zgłoszenie o gotowości do wykonywania czynności urzędowych powinno nastąpić do dnia 24 listopada 2023 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim informuje, iż zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.
Załączniki:

 1. Zgłoszenie wstępnej gotowości
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Ogłoszenie
Skip to content