ZARZĄDZENIE  NR 3

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego Dz. U. Nr 27, poz. 182 zarządza się, co następuje:

§l.

Postanawiam przeprowadzić egzaminy ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego, w roku 2020, w dniach: 16 marca, 8 czerwca, 21 września, 1 grudnia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content